Lähetys- ja kansainvälisyystyö Hauhon seurakunnassa

Lähetystyön tehtävänä on osallistua kolmiyhteisen Jumalan pelastavaan toimintaan koko maailmassa tavoitteena maailmanlaajan kristillisen kirkon kasvaminen. Se tapahtuu sanallisen todistuksen, palvelun ja keskinäisen yhteyden avulla. Lähetystyön painopiste on siellä, missä ei ole kristillistä kirkkoa tai missä kristityt ovat vähemmistönä.

Lähetystyöhön kuuluu evankelioimista, diakonista palvelua, kirkkojenvälistä yhteistyötä sekä toimintaa taloudellisen, yhteiskunnallisen ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden puolesta.

Työ tapahtuu sekä kirkon/seurakunnan omassa toimintaympäristössä että maailmanlaajuisesti toisten kirkkojen kanssa. Toiminnan painopiste on siellä missä tarve on suurin.

Ulkomaista lähetystyötä ja kansainvälistä diakoniaa seurakunnat tekevät yhdessä kirkon lähetysjärjestöjen ja Kirkon Ulkomaanavun kanssa.

Hauhon seurakunta tukee Suomen Lähetysseuran  ja Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen toimintaa.

Toiminta

 • Lähetyspiiri ja Askartelupiiri Kirkonkylässä
 • Lähetysompeluseura Eteläisissä
 • Punaisen tuvan kirkkokahvit kesäsunnuntaisin
 • Lähetyslounaat
 • Retket
 • Punaisen tuvan joulupuuro
 • Lähetystyöntekijöiden vierailut
 • Lähetysaiheiset teemapäivät lapsille
 • Lähetysmyyjäiset
 • Kauneimmat joululaulut
 • Tapulikahvitukset.