Rippikoulu

Rippikoulun perusta on kristillisessä kasteessa ja seurakunnan tehtävänä on opettaa jäsenilleen kasteen merkitystä.

Rippikoulun voi käydä aikaisintaan sinä vuonna, kun täyttää 15 vuotta, mutta myös myöhemmin voi rippikouluun tulla. Myös kirkkoon kuulumattomat voivat tulla rippikouluun ja halutessaan liittyä sen yhteydessä seurakunnan jäseneksi.

Rippikoulun käymiseen on olemassa erilaisia muotoja: tavallisimpia ovat leiririppikoulu, päivärippikoulu, erityisrippikoulu ja yksityisrippikoulu. Rippikoulun voi käydä myös muualla kuin omassa kotiseurakunnassa, ja on olemassa erilaisia kirkollisten järjestöjen, herätysliikkeiden ja harrastusjärjestöjen järjestämiä rippikouluja. Rippikoulua ei myöskään ole pakko käydä juuri sinä vuonna, jolloin täyttää 15 vuotta, vaan sen voi käydä myöhemmin, jos on esimerkiksi vuotta alemmalla luokalla koulussa tai elämäntilanne ei muuten ole rippikoulun käymiseen sopiva.

Hauhon seurakunnassa on tulevalle vuodelle tarjolla kaksi vaihtoehtoista rippikoulumuotoa: leiriripari ja päiväripari. Erityisrippikoulu järjestetään Hämeenlinnan alueen seurakuntien yhteistyönä joka toinen vuosi, seuraavan kerran vuonna 2025. Yksityisrippikoulua järjestetään tarvittaessa. Erityisrippikoulun ja yksityisrippikoulun tarpeesta tulee aina olla yhteydessä suoraan työntekijöihin.

Rippikoulu sisältää reilun puolen vuoden kokonaisuuden aikana erilaisia kokoontumisia ja tilaisuuksia. Hauhon seurakunnassa rippikoulu alkaa perinteisesti ensimmäisenä adventtina ja päättyy kesällä konfirmaatioon. Tähän väliin mahtuu erilaisia oman rippikouluryhmän kokoontumisia ja opetustilanteita sekä seurakunnan toimintoihin tutustumista. Seurakuntaan tutustumisen jaksolla täytetään riparipasseja osallistumalla osittain ohjattuihin ja osittain vapaavalintaisiin tilaisuuksiin. Kesällä toteutuu rippikoulun intensiivijakso, joka voi olla joko yöleiri tai päiväleiri/päiväripari. Tarkemmat tiedot rippikouluohjelmasta löytyvät rippikoulun kutsukirjeestä, joka on postitettu vuonna 2009 syntyneille Hauhon seurakunnan jäsenille lokakuun aikana. Mikäli et ole saanut tuota kirjettä, mutta haluat rippikouluun, otathan yhteyttä työntekijöihin!


Vuoden 2024 rippikoulu Hauhon seurakunnassa alkaa ensimmäisenä adventtina eli 3.12.2023 osallistumisella jumalanpalvelukseen, jonka jälkeen kirkossa on välittömästi aloitus- ja infotilaisuus uusille rippikoululaisille huoltajineen.

Ilmoittautuminen rippikouluun tapahtuu ennen aloituspäivää 1.-30.11. välisenä aikana sähköisen ilmoittautumislomakkeen kautta:

Ilmoittaudu rippikouluun klikkaamalla tätä linkkiä!

Ennen rippikouluun ilmoittautumista kannattaa rauhassa kotona pohtia, milloin ja millainen rippikoulu juuri itselle olisi sopiva. Hauholla tarjolla olevien leiririparin ja päiväriparin asiasisällöt ja perusohjelmat ovat samanlaiset, mutta kesän jaksolla päiväriparilla mennään yöksi kotiin. Leirielämä on hyvin tiivistä ja aikataulutettua yhdessäoloa vuorokauden ympäri, eikä se ole paras vaihtoehto kaikille nuorille. Päiväripari tarjoaa hyvän vaihtoehdon niille nuorille, jotka kaipaavat enemmän yksityisyyttä ja omaa rauhaa, eivätkä viihdy isossa ryhmässä. Lisäksi päiväriparilla pystytään paremmin huomioimaan nuoren yksilöllisiä tarpeita. Päiväripari voidaan myös räätälöidä ryhmän toiveiden mukaan enemmän tai vähemmän leirimäiseksi (eli lyhyemmiksi tai pidemmiksi päiviksi). Mikäli sopiva riparimuoto mietityttää, on hyvä olla yhteydessä työntekijöihin!

Myös ne, jotka käyvät rippikoulun jossain muualla kuin omassa seurakunnassa, täyttävät ilmoittautumislomakkeen ja valitsevat listasta vaihtoehdon "käyn rippikoulun muualla". Heidän pitää lisäksi muistaa ilmoittautua erikseen suoraan haluamaansa rippikouluun, se ei hoidu oman seurakunnan kautta. Muualle menevät suorittavat seurakuntaan tutustumisjakson eli riparipassin täyttämisen omassa seurakunnassa, ja sen takia myös heidät kutsutaan mukaan aloitustilaisuuteen!

Mikäli sähköisen ilmoittautumisen kanssa on ongelmia, on aloitustilaisuudessa vielä mahdollisuus ilmoittautua myös täyttämällä paperinen ilmoittautumislomake.

Jos rippikouluun liittyvät asiat mietityttävät tai mieleen tulee kysymyksiä ennen aloituspäivää, olethan yhteydessä meihin työntekijöihin!

seurakuntapastori Katja Verho, p. 040 8049282                                                                                                                                                   

kirkkoherra Tapani Vanhanen, p. 040 8049281                                                                                                                           

diakoni/nuorisotyönohjaaja Sanna Kuitunen, p. 040 8049285

sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@evl.fi