Viranhaltijapäätökset ja kuulutukset

1.7.2023 voimaan tulleen uuden kirkkolain myötä viranhaltijapäätökset ja kuultukset julkaistaan ja pidetään nähtävillä seurakunnan verkkosivuilla.

Tällä sivulla ovat sellaiset viranhaltijoiden tekemät päätökset, joista seurakunnan jäsenellä on oikeus tehdä oikaisuvaatimus.

Seurakunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä siitä, kun päätös on julkaistu verkkosivuilla. Oikaisuvaatimuksessa muutoksenhakuaika on 14 päivää. 

Päätökset poistetaan sivulta nähtävilläoloajan päätyttyä.