Kouluyhteistyö Hauholla

Seurakunta tekee Hauholla koulujen kanssa hyvää ja tiivistä yhteistyötä. Nuorisotyönohjaaja käy säännöllisesti kerran kuussa alakouluilla pitämässä päivänavauksen ja yhtenäiskoululla on joka toinen viikko seurakunnan päivänavaus. Nuorisotyönohjaajalla on yhtenäiskoululla joka viikko torstaisin myös koulupäivystysaika. Lisäksi nuorisotyönohjaaja tekee yhteistyötä opettajien kanssa heidän toiveidensa ja tarpeidensa mukaisesti, esim. oppitunti- ja kirkkovierailuiden muodossa.

Vuosittain alakoululaisille järjestetään myös koulukinkerit ja syksyllä on perinteinen lukuvuoden aloituksen koululaiskirkko.

Nuorisotyönohjaaja osallistuu myös moniammatillisessa nuorisotyötiimissa koululla järjestettävään Askelmat-ohjelmaan, joka on yläkoulun siirtymisvaiheeseen, ryhmäyttämiseen, ihmissuhde- ja päihdekasvatukseen keskittyvä ohjelma 6.-8.-luokkalaisille huoltajineen. Myös erilaisessa pienryhmätoiminnassa ja muissa tukitoimissa ollaan tilanteen ja mahdollisuuksien mukaan mukana.

Ota yhteyttä

diakoni/nuorisotyönohjaaja
Kotkontie 3
14700 Hauho